FotoSIGMA impuls rasta

”FotoSIGMA impuls rasta”, financiran je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu poziva za dostavu projektnih prijedloga: “E-impuls” KK.03.2.1.06.0298, korisnik: Braniteljska zadruga FotoSIGMA
Vrijednost projekta 103.793,28 HRK, iznos EU potpore: 87.000,00 HRK.

KRATKI OPIS PROJEKTA

Svrha i opravdanost projekta

Svrha ovog projekta je jačanje konkurentnosti FotoSIGMA investiranjem u proširenje kapaciteta pružanja fotografskih usluga. FotoSIGMA kontinuirano svojim uspješnim poslovanjem investira u opremanje i nove tehnologije. Brzina razvoja tehnologije i potreba za brzom reakcijom na potrebe tržišta kako bi bila konkurentna na tržištu, u ovom trenutku zahtjeva snažniji investicijski ciklus za koji ne raspolaže s dovoljno vlastitih financijskih sredstava pa bi podrška u vidu bespovratnih sredstva bila velika pomoć. Snažan trendovi nameću potrebu za investiranjem u vrhunsku opremu jer kamere, pametni telefoni, televizijski sadržaj i igre – sve što ima ili treba zaslon već je zahvaćeno 4K Ultra HD standardom. Kako bi se zadržala konkurentnost, stvorili preduvjeti za povećanje tržišnog udjela, očuvalo postojeće radno mjesto i omogućilo nova zapošljavanja u budućnosti, nužna je spremnost na promjene u okolini i odgovor na napredne zahtjeve tržišta, koji će kroz kratko vrijeme postati standard. 4K Ultra HD već je naveliko prisutna, cijene uređaja padaju kako standard postaje rašireniji, a postoji najbolja šansa da nam je svima sljedeći televizor, monitor i i mobitel 4K Ultra HD. Stoga i kupci FotoSIGMA-e žele svoje najvažnije životne trenutke imati zabilježene u toj rezoluciji, a FotoSIGMA mora biti spremna odgovoriti na njihove zahtjeve želi li osigurati održivi razvoj, konkurentnosti i rast. Termini za snimanje vjenčanja, trenutno najprofitabilnije usluge, ugovoreni su do kraja 2017. godine, pa je i bez ove investicije planirani rast prometa na razini oko 10% u ovoj godini u odnosu na prethodnu. Provedbom ovog projekta proširili bi kapacitet i mogli pozitivno odgovoriti na upite većeg broja potencijalnih klijenata. Sadašnja situacija to ne dozvoljava pa klijenti moraju znatno ranije rezervirati termine snimanja svojih proslava. Kako je fleksibilnost prema zahtjevima kupaca jedna od ključnih konkurentskih prednosti koju FotoSIGMA gradi, to predstavlja značajan problem. Primarno ciljno tržište FotoSIGMA je područje Slavonije i Baranje, ali i šire područje, ukoliko se pojave projekti za koje se procjeni da je troškovno prihvatljivo i profitabilno raditi ih. Dosada najzastupljenija ciljna skupina bili su mladenci i njihove obitelji, ali obuhvaćene su i druge vrste zabava kao npr. maturalne zabave. Izražena je suradnja s udrugama proizašlim iz domovinskog rata, s kojima su do sada realizirana i 3 veća projekta (dokumentarni filmovi). Ostvarena i suradnja s MUP-om RH-a, za koji je snimljeno više kratkih spotova, te dokumentarno igrani film. Snimljen je i edukativni film u suradnji s poljoprivrednim institutom Osijek i Poljup. zadrugom Darđanka. Za Grad Našice i Turističku zajednicu je snimano više javnih priredbi, koncerata i spot za planetarno popularnu pjesmu “HAPPY”. Novi prostor za širenje tržišta i nova ciljna skupina iskristalizirala se kroz projekt kojim je ove godine snimljen promotivni spot za Općinu Feričanci, a prilikom same premijere spota zainteresiranost su iskazali i načelnici drugih općina. Jedan novougovorenih poslova je i snimanje dokumentarnog filma za Udrugu hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Osječko-baranjske, a snimanje filmova je još jedna tržišna niša u kojoj za FotoSIGMA ima mjesta posebice ukoliko uspiju održati korak s novim tehnologijama. Realizacijom ovog projekta osigurali bi podizanje kapaciteta pružanja usluga opremom koja omogućuje snimanje i fotografiranje istim uređajem što znači puno veću fleksibilnost rada. Kamere koje bi nabavili spajaju brzinu i razlučivost s izvrsnim sposobnostima snimanja u uvjetima slabog svjetla i funkcionalnostima vezanim uz filmove. Također koriste inovativni datotečni format koji omogućuje fotografima da detaljno podese slike u postprodukciji. Poboljšan algoritam za obradu šuma dodatno unaprjeđuje snimanje u uvjetima slabe osvijetljenosti, što je savršeno za snimanje ključnih događaje bez obzira u kakvim se uvjetima odvijali. Sve to znatno doprinosi ubrzanju procesa obrade i finalizacije proizvoda, te njihove vrhunske kvalitete za kupce. Projekt je u skladu sa Strategijom razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013.-2020., s ciljem Poboljšanje ekonomske uspješnosti te ciljevima OPKK, Prioritetnom osi 3 „Poslovna konkurentnost“, investicijskim prioritetom 3d, specifičnim ciljem 3d1 „Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima“ te, slijedom toga, odgovara ciljevima ovog Poziva, jer će se njegovom provedbom proširiti kapaciteti i pridonijeti jačanju konkurentnosti FotoSIGMA. Projekt će rezultirati mjerljivim pokazateljima: očuvanje 1 radnog mjesta i novo zapošljavanje djelatnika (više njih na nepuno radno vrijeme, što će na temelju sati rada biti 1 novi zaposlenik u konačnici), te povećanje prihoda od prodaje koje se za dvije godine nakon provedbe projekta procjenjuje na više od 30% u odnosu na 2015. godinu, kada su bili 193 470 HRK.

Informacija o provedbenim kapacitetima prijavitelja i odabiru partnera

FotoSIGMA već je provodila projekte koje je prijavila na sufinanciranje Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti: -2009. godine, potpora za osnivanje zadruga hrvatskih branitelja (visina potpore 50.000,00kn), -2010. godine, potpora za proširenje postojeće djelatnosti (visina potpore 45.000,00 kn), -2011. godine, potpora projektima zadruga hrvatskih branitelja (visina potpore 50.000,00 kn).

Svi navedeni projekti provedeni su uspješno i zadovoljili sve administrativne i dr. zahtjeve preuzetnih ugovornih obveza, uz konzultiranje stručnjaka ako je bilo potrebe, jer je obveza shvaćena savjesno i odgovorno. Stoga za potrebe realizacije ovog projekta FotoSIGMA planira angažirati vanjske stručnjake kako bi bili sigurni da će sve biti i administrativno provedeno sukladno zahtjevima ugovora i da će namjenski utrošak sredstava biti u potpunosti razvidan. Stoga je trošak savjetodavnih usluga za usluge upravljanja projektom i usluge provedbe javne nabave za potrebe projekta uvršten u proračun projekta. Provedbeni kapaciteti za provedbu aktivnosti i realizaciju projekta kroz poslovanje FotoSIGMA, osigurat će zadrugari (12 zadrugara) koji svi aktivno sudjeluju u radu, te trenutno jedan zaposleni na puno radno vrijeme i jedan na 8 sati tjedno. Ovim projektom stvorit će se preduvjeti za nova zapošljavanja. Trenutna obrazovan struktura je: 9 SSS, 3VSS, 1 VŠS i 1 od zadrugara će do kraja godine diplomirati informatiku što će dodatno osnažiti tim. Ovo je djelatnost koja izrazito tehnološki orijentirana pa je nužno pratiti sve trendove i promjene, a možda i još važnije, percipirati promjene preferencija kupaca. Jedan od zadrugara je završio i tečaj za izradu foto-robota u Hrvatskoj i Njemačkoj, što je osnažilo znanja tima jer su novostečena znanja bila vrlo primjenjiva u radu zadruge (fotoshop i druga napredna znanja u obradi foto i video zapisa). Financijski kapacitet osiguran je pozitivnim poslovanjem, članarinama (svih zadrugara na godišnjoj razini, procjenjuje se visina fiksnih troškova i donosi odluka o visini članarine) i dokapitalizacijom, odnosno pozajmicama zadrugara kao financijskim “injekcijama” zadruzi kada je to potrebno. Tako je za značajno ulaganje u tehnologiju u 2014. godini (više od 100.000 kn) financiranje osigurano, između ostalog, i trajnim unosom privatnih sredstava zadrugara (financijski prihodi vidljivi u POD-RDG, AOP 136).

Kratki opis na koji će način održivost rezultata projekta biti zajamčena nakon završetka projekta

Financiranje post projektnih aktivnosti bit će osigurano realiziranjem projekta, jer će ulaganja u novu tehnologiju povećati učinkovitost poslovanja i osnažiti konkurentnost FotoSIGMA-e, te doprinijeti osnaživanju do sada najjačeg segmenta koji se odnosi na vjenčanja, ali i omogućiti snažniji ulazak u nišu snimanja video sadržaja- spotova, dokumentarnih filmova i drugih video sadržaja sukladno zahtjevima klijenata. Nova oprema omogućit će znatno veću fleksibilnost i u pogledu vremenske fleksibilnosti prema klijentima, jer će dva tima moći raditi simultano (npr. moći će se odraditi dva vjenčanja u danu ako je FotoSIGMA na jednom nije angažirana i za glazbu (za bend treba 6 članova, a za snimanje 3-4). To je jako važno jer su već sada popunjene liste rezervacija za snimanje vjenčanja do kraja 2017. godine, pa će se lakše moći izaći u susret klijentima koji ne planiraju znatno ranije. Time će se osim većeg zadovoljstva kupaca, omogućiti i veći potencijal stvaranja prihoda, jer se povećava ukupni maksimalni godišnji kapacitet pružanja usluga. Ukoliko dođe do bilo kakvog problema sa likvidnošću, zadrugari su to do sada uvijek rješavali zajedničkim snagama i investirali privatna sredstva u rad zadruge kao bi sačuvali zajedničke interese i omogućili zadruzi da i dalje raste i razvija se. Zahvaljujući stabilnom financijskom poslovanju bez blokada, FotoSIGMA se zasigurno može osloniti i na podršku banke ukoliko se to nekada pokaže potrebno. Analizom posljednjih pet godina poslovanja (od 2011. do 2015. godine), materijalni troškovi su se kretali na razini oko 46% ukupnih rashoda, odnosno oko 68% u odnosu na poslovne prihode, a najveći dio materijalnih troškova čine troškovi sirovina i materijala koji su varijabilni i kreću se paralelno s kretanjem obima izvršenih usluga. Stoga se za njih ne očekuju značajnija odstupanja i pokrit će se kao i do sada iz ostvarenih poslovnih prihoda. Operativni troškovi su do sada činili, prosječno u 5 godina, oko 30% ukupnih rashoda. Najvećim dijelom su se odnosili na troškove osoblja. Planirano je da se neće drastično povećati, jer je se do sada često pribjegavalo angažiranju na ugovor o djelu kada je obim posla bio povećan, što je troškovno veće opterećenje. Realizacijom projekta će se stvoriti preduvjeti da se zaposli još jedna osoba ili više njih na nepuno radno vrijeme. Problem do sada je predstavljao, na neki način sezonski karakter pružanja usluga i koncentriranost na vjenčanja koja se uglavnom organiziraju vikendima, pa onda dolazi i vrijeme Korizme kada ih ima znatno manje. Upravo se zato ovim projektom želi znatno osnažiti i ostale vrste usluga kako bi se osiguralo kontinuirano iskorištenje kapaciteta, i tehnoloških i radne snage, tijekom cijele godine. Velika snaga FotoSIGMA-e je i aktivni rad svih njenih zadrugara, što omogućuje da poslovanje nije opterećeno visokim troškovima radne snage kad veliki dio posla oni sami odrađuju. Realizacijom ovog projekta FotoSIGMA očekuje snažniju prisutnost na već postojećem tržištu i otvaranje novih smjerova kao što je snimanje promotivno promidžbenih spotova za pravne osobe i glazbenih spotova za glazbene skupine, te dokumentarnih i dr. filmova. Nastavit će se i snažna suradnja s udrugama proizašlim iz domovinskog rata, s kojima su već snimljena 3 dokumentarna filma i za koje redovito svojim uslugama prate razne aktivnosti. Ostvarena je i suradnji sa MUP-om RH-a, za koju je snimljeno više kratkih spotova, te dokumentarno igrani film pod nazivom “Živim život bez nasilja”, na kojem su sudjelovali istaknuti glumci (Ivo Grgurević, Zlatan Zuhrić- Zuhra, glazbu napisao i izveo Matija Dedić), a za koji je FotoSIGMA nagrađena medaljom Ministra. Rad na ovom za FotoSIGMA iznimno vrijednom projektu značajno je pridonio vidljivosti i prepoznatljivosti, a značio je i potvrdu vrhunske kvalitete pružanja usluga koju su pomno godinama gradili. U suradnji sa Poljoprivrednim institutom Osijek i Poljoprivrednom zadrugom Darđanka snimljen je edukativni film “Sadnja i rezidba voćaka” koji je distribuiran strukovnim školama, kao i na slobodnom tržištu. Tu su i uslužna snimanja događanja za Grad Našice i Turističku zajednicu (javnih priredbi, koncerata, promotivnih spotova i dr.). Ove godine snimljen je i promotivni spot za općinu Feričanci te su prilikom same premjere spota zainteresiranost iskazali i načelnici drugih općina, pa je opravdano očekivati širenje tog segmenta poslovanja u narednim godinama.

Sažetak

FotoSIGMA impuls rasta je projekt braniteljske zadruge FotoSIGMA iz Našica kojem je cilj ojačati konkurentnosti ulaganjem u novu tehnologiju nužnu za adekvatan odgovor na zahtjeve tržišta, povećanje učinkovitosti poslovanja, rast zaposlenosti i tržišnog udjela. Vrijednost ukupnog ulaganja je 103.793,28 kn. Projektom se planira postići povećanje prihoda od prodaje za više od 30% i naredne tri godine i zapošljavanje barem jednog novog djelatnika. Jedan od ciljeva je i podizanje kapaciteta za pružanje neprofitnih usluga kako bi se pridonijelo opće korisnim društvenim ciljevima.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *